กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Slider

กิจกรรมของกลุ่ม

03 มีนาคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
13 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-29 ม.ค. 64
02 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2564
21 มกราคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-30 ธ.ค. 63 (ไตรมาส1)
17 ธันวาคม 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-30 พ.ย. 63
04 ธันวาคม 2563 ทดสอบโพสของกลุ่มการเงิน
13 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-30 ต.ค. 63

ภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลอง

ทดสอบโพสของกลุ่มการเงิน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-30 ธ.ค. 63 (ไตรมาส1)

ทดสอบโพสของกลุ่มการเงิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63-30 ต.ค. 63

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

+66 077-576253 ต่อ 18

ที่อยู่

60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

อีเมล

cpn05@cpn1.go.th

เฟสบุคเพจ

สพป.ชพ.1